The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Селезов І.Т.
Year Vol. P.
[RUS] І.Т.Селезов, С.О.Савченко
Поширення поверхневих гравітаційних хвиль при наявності донних неоднорідностей
2016 - 18(90) 2 -
64-68
[RUS] І.Т.Селезов, Р.І.Волинський, С.О.Савченко
Дослідження транспорта наносів і ерозії берега від впливу хвиль на воді
2016 - 18(90) 1 -
63-68
[RUS] І.Т.Селезов, О.В.Радіонов, С.О.Савченко
Нестацiонарне температурне поле при розігріві ферорiдинного ущiльнювача
2015 - 17(89) 4 -
43-51
[RUS] І.Т.Селезов, В.Н.Кузнецов, Д.О.Черніков
Хвилеутворення від повторюваних з часом локальних збуджень дна
2015 - 17(89) 3 -
71-74
[RUS] А.В.Шептилевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Чисельне моделювання нелінійної динаміки газової сферичної порожнини при її початкових пульсаціях в рідині
2015 - 17(89) 2 -
73-78
[RUS] І.Т.Селезов, В.М.Кузнєцов, Д.О.Черніков
Збудження та поширення хвиль на поверхні рідини при дії рознесених донних джерел
2014 - 16(88) 1 -
53-58
[RUS] І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький, В.О.Ткаченко, Л.Н.Терещенко, С.О.Савченко, І.П.Братасюк
Дослідження трансформації поверхневих гравітаційних хвиль над затопленим хвильоломом складної форми
2013 - 15(87) 4 -
71-77
[RUS] А.В.Шептілевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Динамічна контактна взаємодія пружної сферичної оболонки та рідини, що її заповнює, з урахуванням кавітації
2013 - 15(87) 2 -
73-84
[RUS] І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, Л.В.Селезова, С.О.Савченко
Трансформація поверхневих гравітаційних хвиль при переході від більше глибокої води до меншої за параболічним законом
2012 - 14(86) 4 -
75-78
[RUS] В.Ю.Королевич, І.Т.Селезов
Нелінійно-дисперсійні хвилі в рідині змінної глибини від солітонів до детерміновоного хаосу
2012 - 14(86) 2 -
80-83
[RUS] І.Т.Селезов, О.А.Рябенко
Поверхневі хвилі на воді при наявності неоднорідностей
2012 - 14(86) 1 -
72-77
[RUS] І.Т.Селезов, К.М.Свєчнікова, Л.В.Селезова
Поширення хвиль вздовж циліндричного МГД-хвилеводу в пружному середовищі
2011 - 13(85) 4 -
52-61
[RUS] В.І.Нікішов, І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький
Взаємодія відокремлених поверхневих та внутрішніх хвиль з береговими схилами
2011 - 13(85) 2 -
51-63
[RUS] В.І.Нікішов, І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький
Еволюція та трансформация поверхневих гравітаційних хвиль у береговой зоні
2010 - 12(84) 4 -
63-70
[RUS] І.Т.Селезов, Л.В.Морозова
Узагальнення задачі збудження і розповсюдження потенциалу дії по нервовому волокну
2010 - 12(84) 3 -
75-83
[RUS] О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий, І.Т.Селезов
Характерні властивості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині
2009 - 11(83) 4 -
3-8
[RUS] І.Т.Селезов, Д.В.Лукомський
Розповсюдження пульсових хвиль тиску в кровоносній судині за пороговим значенням трансмурального тиску
2008 - 10(82) 4 -
65-69
[RUS] І.Т.Селезов
Вироджені хвильові моделі магнітної гідродинаміки і магнітопружності та їх наближення в теорії дифракції хвиль і керування
2007 - 9(81) 2-3 -
159-167
[RUS] І.Т.Селезов, О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий
Нелінійна стiйкiсть розповсюдження хвильових пакетiв в двошаровій рідині
2006 - 8(80) 4 -
60-65
[RUS] І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, С.О.Савченко
Про гасiння хвиль на воді локальними донними неоднорідностями
2006 - 8(80) 1 -
73-78
[RUS] І.Т.Селезов, О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий
Особливості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині кінцевої глибини
2005 - 7(79) 1 -
80-89
[RUS] І.Т.Селезов, О.В.Звонарева
Розповсюдження неусталених гідропружних хвиль у напiвнескiнченiй цилiндричнiй оболонцi зі втавкою
2004 - 6(78) 2 -
65-70
[RUS] О.В.Авраменко, І.Т.Селезов
Структура нелiнiйних хвильових пакетів на поверхнi контакту рiдких середовищ
2002 - 4(76) 4 -
3-13
[RUS] І.Т.Селезов, О.В.Авраменко
Стiйкість хвильових пакетiв в багатошарових гідродинамічних системах з урахуванням поверхневого натягу
2001 - 3(75) 4 -
38-46
[RUS] І.Т.Селезов
Хвильові процеси в гідродинамічних и пружних середовищах
2000 - 2(74) 4 -
99-118
[RUS] І.Т.Селезов, М.В.Мирончук
Генерацiя поверхневих гравітаційних хвиль двома зануреними витоками
2000 - 2(74) 1 -
59-63
[RUS] І.Т.Селезов, П.Хук, С.Г.Шпакова
Хвильові збурення стратифiкованої рiдини від вертикального струменя
1999 - 1(73) 2 -
38-44
[RUS] І.Т.Селезов
Розповсюдження нелінійних неусталених поверхневих гравітаційних хвиль над нерiвним дном
1999 - 1(73) 1 -
102-109