В.Ю.Королевич, І.Т.Селезов
Нелінійно-дисперсійні хвилі в рідині змінної глибини від солітонів до детерміновоного хаосу

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.80-83
Представлено аналіз поширення нелінійних поверхневих гравітаційних хвиль у рідині змінної глибини на основі асимптотичного методу багатомасштабних розкладів. Показано, що при деяких неоднорідностях донної поверхні задача може бути зведена до неавтономної динамічної системи, яка приводиться до системи Лоренца. Звідси, як наслідок, випливає можливість переходу солітонного розв'язку в детермінований хаос.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нелінійні поверхневі гравітаційні хвилі, метод багатомасштабних розкладів
МОВА ТЕКСТУ: російська