І.Т.Селезов, О.В.Звонарева
Розповсюдження неусталених гідропружних хвиль у напiвнескiнченiй цилiндричнiй оболонцi зі втавкою

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.65-70
Дослiджується розповсюдження неусталених хвиль у напiвнескiнченiй цилiндричнiй оболонцi при наявностi на деякiй вiдстанi вiд торця пружної втавки. Припускається, що матерiал оболонки в'язкопружний, рiдина в'язка нестислива. Рух оболонки описується рiвняннями Кирхгофа-Лява, рух рiдини - рiвняннями, що осередненi за поперечним перетином. Задача розв'язується за допомогою перетворення Лапласа у часi з наступним чисельним звертанням. Наведено аналiз чисельних результатiв для радiального перемiщення оболонки при наявностi пружної вставки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська