І.Т.Селезов, О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовий
Особливості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині кінцевої глибини

Прикладна гідромеханіка, Том 7 (79) № 1, (2005) с.80-89
Дослiджується поширення хвильових пакетiв на поверхнi контакту двох рiдинних шарiв з рiзними властивостями з урахуванням поверхневого натягу. Методом багатомасштабних розвинень отримано еволюцiйне рiвняння у третьому наближеннi. Аналiзується структура хвильового пакету i проведено порiвняння з аналогiчними хвильовими пакетами у системах "пiвпростiр - пiвпростiр" та "шар - пiвпростiр". Дослiджено форму хвильового пакету, а також умови резонансу другої гармонiки. Представлено умови поширення хвильових пакетiв: ?-образної и U-образної форм i установленi характернi особливостi резонанcної областi для системи "шар - шар".
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська