І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький, В.О.Ткаченко, Л.Н.Терещенко, С.О.Савченко, І.П.Братасюк
Дослідження трансформації поверхневих гравітаційних хвиль над затопленим хвильоломом складної форми

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 4, (2013) с.71-77
Наведено результати теоретичних та експериментальних дослiджень по гасiнню поверхневих гравiтацiйних хвиль, що набiгають на берег. Теоретичний аналiз проведений на основi моделi взаємодiї хвиль з донними неоднорiдностями iз застосуванням методу сплайн-колокацiй. Фiзичне моделювання основано на експериментах, якi проведено на базi інституту в с. Кийлово. Експерименти проведено як для неруйнiвних, так i для руйнiвних хвиль. В першому випадку здійснено спiвставлення теоретичних та експериментальних результатiв. В другому випадку запропоновано емпiричнi формули.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневi гравiтацiйнi хвилi, доннi неоднорiдностi, метод сплайн-колокацiй
МОВА ТЕКСТУ: російська