І.Т.Селезов, О.А.Рябенко
Поверхневі хвилі на воді при наявності неоднорідностей

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 1, (2012) с.72-77
Представлені три типи еволюційних рівнянь, які описують розповсюдження відокремлених хвиль у рідині кінцевої глибини. Рівняння узагальнюють раніше відомі результати на випадки змінної глибини, рухливої донної поверхні та генерації хвиль у потоці при наявності локальної неоднорідності. Вивід рівнянь заснований на застосуванні асимптотичного аналізу,що характеризується великим обсягом роботи.Обговорюються деякі ефекти, що були прогнозовані наведеними моделями. Показано розширення області застосовності першої моделі порівнянням з відомими експериментальними і чисельними результатами. Друга модель характеризує вплив пружного рухливого дна на розповсюдження хвиль. Третя модель приводить до навантаженого рівнянню Кортевега - де Вріза та виявляє швидку та повільну хвильові моди при потоці рідини над локальною неоднорідністю у двошаровій рідині.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі хвилі, відокремлені хвилі, локальні неоднорідності
МОВА ТЕКСТУ: російська