І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, Л.В.Селезова, С.О.Савченко
Трансформація поверхневих гравітаційних хвиль при переході від більше глибокої води до меншої за параболічним законом

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 4, (2012) с.75-78
Досліджується гасіння хвиль при їхньому проходженні над похилою ділянкою дна, яка міняється по параболічному закону. Задача розв'язується на основі потенціальної теорії рідини скінченої глибини. В області змінної глибини застосовується чисельний метод сплайн-колокацій в формі розкладання по базису нормалізованих кубічних В-сплайнів. Встановлено кути нахилу, для яких відбиттям хвиль можна знехтувати, а також показано, що параболічна зміна донної поверхні у вигляді виступу дає більше гасіння хвиль в порівнянні з впадиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гравітаційні хвилі, гасіння хвиль, метод сплайн-колокацій
МОВА ТЕКСТУ: російська