В.І.Нікішов, І.Т.Селезов, В.В.Хоміцький
Взаємодія відокремлених поверхневих та внутрішніх хвиль з береговими схилами

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 2, (2011) с.51-63
Розглядаються особливості процесiв взаємодії поверхневих та внутрішніх відокремлених хвиль із похилим берегом. Приведено результати вимірювать коефіцієнтів відбиття по амплітуді та по енергії. Показано, що зі збільшенням кута ці коефіцієнти швидко зростають для пологих схилів. Для достатньо крутих схилів швидкість зростання суттєво знижується. Відмічено, що зазначені особливості поведінки коефіцієнтів відбиття пов'язані з різними механізмами, що керують процесами відбиття.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поверхневі хвилі, внутрішні хвилі, берегові схили
МОВА ТЕКСТУ: російська