І.Т.Селезов, К.М.Свєчнікова, Л.В.Селезова
Поширення хвиль вздовж циліндричного МГД-хвилеводу в пружному середовищі

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 4, (2011) с.52-61
Досліджується задача про поширення хвиль уздовж циліндричної порожнини в пружному середовищі. Передбачається, що порожнина заповнена електропровідною рідиною та система піддається дії однорідного поздовжнього магнітного поля. Рух рідини описується рівняннями магнітної гідродинаміки, а рух пружного середовища - рівняннями еластодинаміки. Проведено докладний аналіз розповсюдження хвиль на основі одержаних розв'язків. Розглянуто граничні випадки, виведено та досліджено дисперсійне рівняння. Показано, що в кровоносній судині і оточуючій її тканині під дією магнітного поля можуть розповсюджуватися хвилі зі швидкостями, які перевищують швидкість розповсюдження пульсової хвилі, і таким чином впливати на формування управління зі зворотними зв'язками.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
поширення хвиль, циліндрична порожнина, електропровідна рідина, поздовжнє магнітне поле
МОВА ТЕКСТУ: російська