А.В.Шептілевський, І.Т.Селезов, В.М.Косенков
Динамічна контактна взаємодія пружної сферичної оболонки та рідини, що її заповнює, з урахуванням кавітації

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 2, (2013) с.73-84
В рамках внутрішньої задачі гідропружності, що описує динаміку системи бульбашка-рідина-оболонка, розроблено алгоритм взаємодії пружної сферичної оболонки з стискаємою рідиною, що її заповнює. В сферичній системі координат динаміку оболонки описують рівняння руху в постановці Кірхгофа-Лява, стан газу в порожнині визначається рівнянням балансу енергії, рух рідини - хвильовим рівнянням. Розглянуто випадки безвідривного руху системи рідина-поверхня оболонки та випадок відриву рідини та утворення кавітаційної порожнини. Задачу розглянуто в тривимірній постановці.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гідропружність, бульбашка, пружна оболонка, стислива рідина, контактна взаємодія, сферична хвиля, відрив рідини
МОВА ТЕКСТУ: російська