І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, С.О.Савченко
Про гасiння хвиль на воді локальними донними неоднорідностями

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 1, (2006) с.73-78
Дослiджується вплив регулярних виступiв або похилої дiлянки донної поверхнi на гасiння поверхневих гравiтацiйних хвиль на пiдставi потенцiальної теорiї в рамках моделi рiдини скiнченної глибини. Для розв'язання задачi в областi змiнної глибини застосовано метод сплайн-колокацiй. Розглядається вплив числа локальних виступiв та їх висоти на коефiцiєнт вiдбиття хвиль. Дослiджується також вплив похилої дiлянки або ломаної похилої дiлянки. Аналiзуються характернi особливостi явища та можливостi eфективного гасiння хвиль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська