О.В.Авраменко, Ю.В.Гуртовый, І.Т.Селезов
Характерні властивості поширення хвильових пакетiв в двошаровій рідині

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.3-8
Розглянуто задачу про поширення хвильових пакетiв на межi роздiлу двох рiдких шарiв з рiзною густиною. Рiдина вважається iдеальною нестисливою, на поверхнi роздiлу враховується поверхневий натяг. Проводиться аналiз впливу геoметричних та фiзичних параметрiв на асиметрiю гребенiв i пiдошв хвильових пакетiв. Показано, що врахування другого наближення призводить до появи асиметрiї гебенiв i пiдошв. Зокрема, у випадку модуляцiйної нестiйкостi має мiсце затуплення обо загострення огинаючих.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська