Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Грінченко В.Т.
Рік Том С.
[RUS] В.Т.Грінченко Н.С.Городецька, О.О.Неділько, І.В.Старовойт
Розсіяння хвиль Релея-Лемба на приповерхневій тріщині у пружному хвилеоводі. I. Метод розв’язання
2012 - 15 1 -
22-29
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Шумозахисні властивості бар’єрів, розміщених уздовж міської вулиці
2012 - 15 2 -
3-16
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Особливості формування хвильових полів у заповнених рідиною циліндрах з жорстких і м’яких матеріалів
2012 - 15 3 -
3-21
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Акустика дихання й серцевої діяльності
2011 - 14 1 -
3-19
[RUS] В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, В.В.Мелешко
Резонанс на неоднорідних хвилях у пружному півшарі
2011 - 14 1 -
20-29
[RUS] В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька
Резонанс на неоднорідних хвилях при згинних коливаннях півшару
2010 - 13 4 -
15-22
[RUS] В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, І.В.Старовойт
Антисиметричні коливання півшару з закріпленим торцем
2009 - 12 1 -
32-42
[RUS] В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, І.В.Старовойт
Антисиметричні коливання півшару. Неоднорідні хвилі
2009 - 12 2 -
16-24
[RUS] М.О.Булана, І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Поширення звукового сигналу у хвилеводі з неоднорідністю у вигляді камери
2009 - 12 3 -
3-19
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, Ю.М.Дудзінський
Про можливий механізм автоколивань у струминних гідродинамічних випромінювачах з розвинутою кавітацією
2008 - 11 2 -
16-23
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Новий підхід до оцінювання акустичних властивостей випромінювача звуку у вигляді диску
2008 - 11 3 -
13-26
[RUS] Г.О.Воропаєв, А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, С.О.Ісаєв, Н.В.Розумнюк
Джерела псевдозвукових пульсацій тиску при обтіканні сферичної лунки
2008 - 11 3 -
27-49
[RUS] М.О.Булана, І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Особливості поширення звукового імпульсного сигналу в плоскому регулярному хвилеводі
2008 - 11 4 -
9-23
[RUS] В.Т.Грінченко, А.А.Макаренкова
Порівняння ефективності електроакустичних перетворювачів пристроїв електронної аускультації
2007 - 10 1 -
17-29
[RUS] В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Зниження гідродинамічних шумів розчинами високомолекулярних полімерів
2007 - 10 2 -
33-42
[RUS] Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко, І.В.Старовойт
Особливості збудження нормальних хвиль при згнних коливаннях півшару
2007 - 10 3 -
42-54
[RUS] Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко, В.В.Мелешко
Про принцип Сен-Венана для гармонічних коливань пружного півшару
2006 - 9 1 -
21-33
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Властивості локалізованих поблизу меж хвильових рухів у заповненому рідиною циліндрі
2006 - 9 2 -
37-55
[RUS] В.Т.Грінченко, О.Г.Рудницький
Модель взаємодії серцево-судинної та респіраторної систем
2006 - 9 3 -
16-26
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Властивості нормальних хвиль композитного пружно-рідинного хвилевода, розміщеного у рідині
2006 - 9 4 -
17-34
[RUS] В.Т.Грінченко, В.Н.Олійник
Динамічні властивості в'язко-пружного шару при гармонічному навантаженні круговим штампом
2005 - 8 1-2 -
42-50
[RUS] В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька
Особливості трансформації енергії у пружному хвилеоводі зі вставкою при вимушних коливаннях
2005 - 8 3 -
34-43
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Поверхневі хвилі в системі пружний шар на рідкому півпросторі
2005 - 8 4 -
38-45
[RUS] Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко
Аналіз фізичних особливостей явища крайового резонансу в пружних тілах
2004 - 7 1 -
30-43
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Кріжановський, В.В.Кріжановський (мол.)
Модельні оцінки потенціальної ефективності виявлення коаксіальних неоднорідностей всередині стінки скінченної циліндричної труби
2004 - 7 2 -
42-54
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Властивості поверхневих хвиль у пружному порожнистому циліндрі
2004 - 7 3 -
39-48
[UKR] В.Т.Грінченко, В.Н.Олійник
Гармонічні коливання в'язко-пружного шару біотканини при навантаженні круговим гладким штампом
2004 - 7 4 -
34-47
[RUS] В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Розсіювання звука на скінченних клиновидних об’єктах
2003 - 6 2 -
23-33
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Рангові респіросонограми шумів дихання
2003 - 6 2 -
34-42
[RUS] В.А.Воскобойник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Псевдозвук за перешкодою на цилiндрi, який обтiкається повздовжньою течiєю
2002 - 5 1 -
22-36
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Алгоритми адаптивної і рангової класифікації шумів дихання
2002 - 5 3 -
19-27
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Особливості поширення хвиль в заповнених рідиною циліндрах з піддатливими стінками
2001 - 4 3 -
22-33
[RUS] В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку з відкритого кінця клиноподібного хвилеводу. II. Аналіз чисельных результатів
2000 - 3 2 -
63-71
[RUS] В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Властивості нормальних хвиль в пружно-рідинних циліндричних хвилеводах
2000 - 3 3 -
44-55
[RUS] В.А.Воскобойник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Швидкості переносу когерентних вихрових структур в турбулентному примежовому шарі на циліндрі
2000 - 3 4 -
21-29
[RUS] В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.Н.Осипчук, О.Г.Рудницький, Н.А.Трохименко
Акустика Колонного залу имені М.В.Лисенка Національної філармонії України
1999 - 2 2 -
35-43
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Шуми дихання людини: об'єктивізація аускультативних ознак
1999 - 2 3 -
11-32
[RUS] В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку з відкритого кінця клиновидного хвилеводу. I. Метод рішення та алгоритм розрахунків
1999 - 2 4 -
32-41
[UKR] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.М.Осипчук, М.П.Трохименко
Акустика храмів Київської Русі
1998 - 1 1 -
4-9
[RUS] О.М.Гомілко, В.Т.Грінченко, Е.В.Лобова
Принцип вiдбиття у плоских граничних задачах для рівняння Гельмгольца
1998 - 1 2 -
48-56
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов
Вплив фізіологічних особливостей дихального тракту людини на характеристики шумів дихання
1998 - 1 3 -
14-23