В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, О.О.Неділько, І.В.Старовойт
Розсіяння хвиль Релея-Лемба на приповерхневій тріщині у пружному хвилеоводі. I. Метод розв’язання

Акустичний вiсник, Том 15 № 1, (2012) с.22-29
На базі методу суперпозиції проведено розрахунок розсіяння хвиль Релея-Лемба на відкритій тріщині у пружному хвилеводі. Хороша збіжність методу забезпечується урахуванням характеру особливості по напруженнях, яка існує у вершинi тріщини. Наведені чисельні результати, які підтверджують ефективність методу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружний хвилевід, хвилі Релея-Лемба, тріщина, сингулярність, метод суперпозиції
МОВА ТЕКСТУ: російська