В.А.Воскобойник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Швидкості переносу когерентних вихрових структур в турбулентному примежовому шарі на циліндрі

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.21-29
Наведені експериментальні дані про фазову й локальну та середню групові повздовжні конвективні швидкості тискоутворюючих корельованих вихрових структур турбулентного примежового шару на гнучкому видовженому циліндрі в осесиметричному струмені. Подані залежності конвективних швидкостей від частоти, числа Рейнольдса Rex та розділення між приймачами пульсацій тиску. Проведено співставлення швидкостей переносу з результатами для жорстких циліндрів, гладких та шорсткуватих плоских пластин. Отримані значення конвективної швидкості від 0.6U для дрібномасштабових високочастотних вихорей до швидкості близької до U для великомасштабових низькочастотних вихрових систем. Встановлено, що в турбулентному примежовому шарі на гнучкому циліндрі присутні висококорельовані вихрові структури, котрі мають більш високі швидкості переносу, ніж для випадків жорсткого циліндра й пластини. Збільшення поперечної кривизни поверхні обтічного циліндру d/a призводить до насичення примежового шару крупномасштабовими тискоутворюючими вихровими системами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
турбулентнiсть, примежовий шар, корельованi вихровi структури, конвективна швидкiсть
МОВА ТЕКСТУ: російська