В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку з відкритого кінця клиноподібного хвилеводу. II. Аналіз чисельных результатів

Акустичний вісник, Том 3 № 2, (2000) с.63-71
Проаналізовані кількісні дані про структуру і енергетичні характеристики ближнього та дальнього поля при випромінюванні звуку з відкритого кінця клиноподібного хвилеводу. Як вихідні співвідношень для розрахунків використано результати праці [1]. Особливістю геометрії хвилеводу є асиметрія меж відносно вершини клина. Додаткове продовження однієї з меж розглядаеться як екран і є важливим елементом в керуванні структурою ближнього і дальнього поля. Наведені кількісні оцінки впливу довжини екрану на величину звукоізоляції в зоні акустичної тіні. Дані про зміну напрямленості випромінювання при зміні параметрів хвильовода визначають складну структуру поля і її суттєву залежність від структури поля в нормальній хвилі, яка переносить енергію до розкриву хвилеводу. Кількісний опис структури дальнього поля доповнено даними про коефіцієнт концентрації звукової енергії і розподіл енергії між хвилею, що пройшла, і відбитою хвилею. Показано, що при певних геометричних параметрах збільшення довжени екрану може приводити до зменшення концентрації випромінювання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вiдкритий клиновидний хвилепровiд, керування ближнiм та дальнiм полем, акустичний екран, коефiцiєнт концентрацiї випромiнювання
МОВА ТЕКСТУ: російська