В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Властивості нормальних хвиль в пружно-рідинних циліндричних хвилеводах

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.44-55
Розглянуті властивості нормальних хвиль у тонкостінному пружному циліндрі, заповненому ідеальною рідиною. Аналіз проведено в широкому діапазоні частот. Для опису хвильвого поля в пружному циліндрі використана повна система рівнянь динамічної теорії пружності. Це дозволяє всебічно вивчити ефекти взаємодії між хвилями в пружному тілі й рідині. Основну увагу зосереджено на випадку видносно тонких циліндрів. Систематизацію результатів обчислень виконано на основі данних про властивості парціальних підсистем. Прояви ефектів взаємодії й фізичні властивості нормальних хвиль стають досить наочними, якщо в якості парціальних підсистем вибирати порожній пружний циліндр та циліндричний акустичний хвилевід з м'якою або жорсткою зовнішньою поверхнею. Використання моделі м'якої границі виправдане у випадку тонкостінного пружного циліндра та відносно низьких частот. Зі збільшенням жорсткості оболонки або при зростанні частоти в якості парціальної підсистеми більш доцільно використовувати хвилевід із жорсткою стінкою. Проведено детальний аналіз кінематичних та енергетичних характеристик нормальних хвиль. Їх зміна в залежності від геометричних та фізичних парметрів показує роль ефектів пружно-рідинної взаємодії в композитному хвилеводі. Особливу увагу приділено нормальним хвилям нижчих номерів, які мають особливі властивості та є найбільш чутливими до впливу взаємодії рухів у рідині та пружному тілі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
пружно-рiдинний хвилепровiд, цилiндрична оболонка, пружно-рiдинна взаємодiя, нормальнi хвилi
МОВА ТЕКСТУ: російська