В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, І.В.Старовойт
Антисиметричні коливання півшару з закріпленим торцем

Акустичний вiсник, Том 12 № 1, (2009) с.32-42
За допомогою методу суперпозиції розв'язано граничну задачу про антисиметричні коливання пружного півшару з вільними бічними поверхнями і затисненим торцем. Розглянуто процес відбиття першої та другої мод, які поширюються. Проаналізовано особливості розподілу енергії, що вноситься у пружний півшар, між різними нормальними хвилями, які поширюються. Показано, що у даному випадку, на відміну від симетричних коливань, значної трансформації енергії падаючої хвилі у моди вищих порядків не відбувається.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружний півшар, відбиття хвиль, мода, яка поширюється, неоднорідна мода, трансформація енергії
МОВА ТЕКСТУ: російська