В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Рангові респіросонограми шумів дихання

Акустичний вісник, Том 6 № 2, (2003) с.34-42
Запропоновані алгоритми візуалізації даних на основі інформації про ранги рівнів відліків спектральної щільності потужності (СЩП), отриманих на коротких часових інтервалах вхідної реалізації. Рівні рангів кодуються кольором і відображаються на площині в системі координат час-частота. Така форма представлення даних названа ранговою респіросонограмою. Її перевагою, в порівнянні зі звичайними респіросонограмами, є зменшення чутливості до діапазону змін абсолютних рівнів СЩП звуків дихання в інформативній області частот. Це забезпечує більш надійне виділення слабких звуків дихання. Крім того, рангове представлення рівнів СПМ дозволяє розділяти додаткові звуки дихання, які відрізняються швидкістю зміни рівнів по частоті. І нарешті, рангова форма є зручною для порівняння респіросонограм з різними діапазонами зміни рівнів відліків СЩП в інформативній області частот.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
вiзуалiзацiя даних, ранги рiвнiв вiдлiкiв, спектральна щiльнiсть потужностi, респiросонограма
МОВА ТЕКСТУ: російська