І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Шуми дихання людини: об'єктивізація аускультативних ознак

Акустичний вісник, Том 2 № 3, (1999) с.11-32
Представлено ретроспективний огляд методів, що використовувались для об'єктивізації аускультативних ознак шумів дихання людини за останнє двадцятиріччя. Викладено сучасні погляди на природу шумів дихання та систематизовано літературні дані про можливі причини виникнення основних і додаткових шумів дихання. На базі використання спектрально-часових методів аналізу та візуального представлення складних звукових сигналів продемонстровано можливості об'єктивізації ряду аускультативних ознак. Зроблено спробу класифікації різних типів сухих хрипів за характером їхніх спектральних складових.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
основнi та додатковi шуми дихання, дiагностичнi ознаки, спектрально-часовi методи, респiросонограми
МОВА ТЕКСТУ: російська