В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Поверхневі хвилі в системі пружний шар на рідкому півпросторі

Акустичний вiсник, Том 8 № 4, (2005) с.38-45
Досліджені властивості нижчих нормальних хвиль у пружному шарі на рідинному півпросторі. Асимптотичний аналіз дисперсійного рівняння при великих хвильових числах показав, що у хвилевідній структурі існують дві різні поверхневі хвилі. Перша нормальна хвиля зі збільшенням хвильового числа формує хвилю Стоунлі на поверхні контакту пружного шару і рідинного напівпростору. Друга нормальна хвиля у граничному випадку формує хвилю Релея на вільній поверхні шару. Зі збільшенням хвильового числа обидві фазові швидкості наближаються до швидкостей відповідних хвиль для півпросторів. Ефекти пружно-рідинної взаємодії суттєво залежать від механічних властивостей рідини та пружного матеріалу. Зменшення жорсткості матеріалу пружного шару сильно впливає на граничне значення фазової швидкості біжучих хвиль, які не зазнають впливу радіаційного демпфірування. У випадку піддатливого матеріалу пружного шару граничним значенням фазової швидкості буде швидкість хвилі зсуву. Для жорсткого матеріалу шару таким граничним значенням буде швидкість звуку в рідині. Показано, що для піддатливого шару у розглянутій хвилевідній системі існують біжучі хвилі високих порядків, фазові швидкості яких зі збільшенням хвильового числа наближаються до швидкості хвилі зсуву матеріалу пружного шару. На конкретних прикладах для двох типів пружних матеріалів шару (жорсткого і піддатливого) та води, вибраної у якості рідини, проілюстровано вплив дисперсії на кінематичні характеристики нормальних хвиль та їхні фазові швидкості.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружний шар, рідкий півпростір, нормальні хвилі, хвиля Стоунлі, хвиля Релея
МОВА ТЕКСТУ: російська