В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Властивості локалізованих поблизу меж хвильових рухів у заповненому рідиною циліндрі

Акустичний вiсник, Том 9 № 2, (2006) с.37-55
Досліджені властивості гармонічних поверхневих хвиль у пружному циліндрі, заповненому рідиною. Для опису хвильових рухів використано повну систему рівнянь динамічної теорії пружності та рівняння руху ідеальної стисливої рідини. Асимптотичний аналіз дисперсійних співвідношень в області великих хвильових чисел та якісний аналіз дисперсійного спектра дозволив установити принципові відмінності між властивостями поверхневих хвиль у хвилеводах із жорсткими та м'якими стінками. В обох випадках перша нормальна хвиля зі збільшенням хвильового числа у граничному наближенні формує хвилю Стоунлі на внутрішній поверхні циліндра. Для м'якого матеріалу циліндра друга нормальна хвиля на зовнішній поверхні формує у граничному наближенні хвилю Релея. У випадку жорсткого циліндра поверхнева хвиля на зовнішній поверхні як граничний стан однієї із нормальних хвиль хвилеводу не існує, а рухи типу хвилі Релея формуються лише на окремих ділянках різних дисперсійних кривих. Для м'яких та жорстких матеріалів циліндрів спостерігається також суттєва різниця у граничних значеннях фазових швидкостей хвиль вищих порядків.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружно-рідинний хвилевід, дисперсійна картина, нормальні хвилі, хвиля Стоунлі, хвиля Релея
МОВА ТЕКСТУ: російська