В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Особливості формування хвильових полів у заповнених рідиною циліндрах з жорстких і м’яких матеріалів

Акустичний вісник, Том 15 № 3, (2012) с.3-21
Досліджено властивості нормальних хвиль у заповнених ідеальною стисливою рідиною пружних циліндрах із жорстких та м'яких матеріалів. Для опису хвильового поля в циліндрі використано повну систему рівнянь динамічної теорії пружності, що дозволило провести аналіз пружно-рідинної взаємодії у широкому діапазоні частот і довжин хвиль. Наведено дані про дисперсійні, кінематичні й енергетичні характеристики нормальних хвиль. Запропоновано методику систематизації дисперсійних властивостей нормальних хвиль на основі виділення парціальних підсистем. Встановлено існування суттєвих відмінностей у проявах ефектів взаємодії хвиль у циліндрі й рідині для випадків жорстких і м'яких матеріалів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нормальні хвилі, дисперсійне рівняння, пружно-рідинна взаємодія, парціальна підсистема, жорсткість матеріалу
МОВА ТЕКСТУ: російська