В.Т.Грінченко, Г.Л.Коміссарова
Властивості нормальних хвиль композитного пружно-рідинного хвилевода, розміщеного у рідині

Акустичний вiсник, Том 9 № 4, (2006) с.17-34
Вивчені особливості осесиметричних хвильових рухів у заповненому та оточеному рідиною пружному циліндрі. Випромінювання в оточуюче середовище породжує спеціальний механізм затухання хвиль - радіаційне демпфірування. Запропоновано методику визначення дійсних і комплексних коренів дисперсійного рівняння для таких хвилеводів. Представлені результати аналізу відмінностей кінетичних і енергетичних характеристик нормальних хвиль для випадків жорсткого та піддатливого матеріалів пружного циліндра. Показаний вплив радіаційного демпфірування на характеристики неоднорідних хвиль, які розповсюджуються у протилежних напрямках. Розглянуті властивості незатухаючих поверхневих хвиль (типу хвиль Стоунлі), які існують при довільних значеннях частот та будь-яких співвідношеннях фізичних характеристик матеріалу циліндра й рідини. Важливою особливістю хвилевода у випадку піддатливого циліндра є існування у високочастотній області системи нормальних хвиль, які не зазнають впливу радіаційного демпфірування. Їхні фазові швидкості прямують до швидкості хвилі зсуву в матеріалі циліндра.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружно-рідинний хвилевід, радіаційне демпфірування, хвиля типу Стоунлі, піддатливий і жорсткий матеріали, незатухаючі поверхневі хвилі
МОВА ТЕКСТУ: російська