В.Т.Грінченко, Г.Л.Комісарова
Властивості поверхневих хвиль у пружному порожнистому циліндрі

Акустичний вiсник, Том 7 № 3, (2004) с.39-48
Досліджено властивості нижчих нормальних осесиметричних хвиль у пружному порожнистому циліндрі. Розв'язок граничної задачі побудовано на основі рівнянь динамічної теорії пружності. Асимптотичний аналіз дисперсійного рівняння в області великих хвильових чисел показав, що у порожнистому циліндрі існує дві поверхневі хвилі. Вони формуються окремо на зовнішній і внутрішній поверхнях циліндра. Граничним значенням фазової швидкості вказаних хвиль є швидкість хвилі Релея. Розроблено методику обчислення кінематичних характеристик у рамках розглянутої постановки задачі. Як конкретний приклад представлено трансформацію хвильових рухів у широкому діапазоні хвильових чисел (від 10 до 100).
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
нижчі нормальні осесиметричні хвилі, рівняння динамічної теорії пружності, хвиля Релея
МОВА ТЕКСТУ: російська