В.Т.Грінченко, Н.С.Городецька, І.В.Старовойт
Антисиметричні коливання півшару. Неоднорідні хвилі

Акустичний вiсник, Том 12 № 2, (2009) с.16-24
Проаналізовано особливості резонансу на неоднорідних хвилях при антисиметричних коливаннях півшару з вільними бічними поверхнями й вільним торцем в залежності від коефіцієнта Пуассона. Знайдено резонансне збільшення модуля амплітуди першої неоднорідної хвилі в діапазоні, де поширюються дві нормальні моди. Показано, що при переході через резонансну частоту фаза комплексної амплітуди першої неоднорідної хвилі змінює знак. Резонансна поведінка першої неоднорідної хвилі спостерігається не для всіх коефіцієнтiв Пуассона.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
пружний півшар, антисиметричні коливання, неоднорідні хвилі, крайовий резонанс
МОВА ТЕКСТУ: російська