Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко, І.В.Старовойт
Особливості збудження нормальних хвиль при згнних коливаннях півшару

Акустичний вiсник, Том 10 № 3, (2007) с.42-54
Проведено аналіз особливостей розподілу внесеної енергії між різними нормальними хвилями, які поширюються у пружному півшарі при його антисиметричних коливаннях. Розглянуто як вимушені коливання, так і відбиття першої та другої мод від вільного краю півшару. Показане існування істотної частотної залежності енергії, яку переносить певна хвиля, що поширюється. Енергоємність конкретної моди залежить від частоти й типу навантаження.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
згинні коливання, пружний півшар, нормальні хвилі, моди які поширюються, розподіл енергії
МОВА ТЕКСТУ: російська