The Institute of Hydromechanics of NAS of Ukraine
Applied hydromechanics
Index : Савченко Ю.М.
Year Vol. P.
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, Г.Ю.Савченко
Особливості маневрування при суперкавітаційному обтіканні
2016 - 18(90) 1 -
79-82
[RUS] Ю.М.Савченко, B.М.Семененко
Рух суперкавiтуючого апарата на пiдводнiй дiлянцi розгону
2015 - 17(89) 4 -
36-42
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко
Робота руля на глісуючому корпусі
2015 - 17(89) 3 -
67-70
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов, О.І.Наумова
Ударна взаємодія рідини з проникною поверхнею
2015 - 17(89) 1 -
71-82
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко
Вплив кута атаки плоского эліптичного кавитатора на параметри штучної суперкаверни
2014 - 16(88) 4 -
39-45
[RUS] Г.Ю.Савченко, Ю.М.Савченко
Глісування циліндра у суперкаверні
2013 - 15(87) 3 -
79-84
[RUS] Ю.М.Савченко
До 100-річчя з дня народження Георгія Володимировича Логвиновича (10.02.1913 - 10.02.2002)
2013 - 15(87) 1 -
6-9
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Задача про удар пластини об рідину з довільною формою вільної поверхні
2013 - 15(87) 1 -
75-82
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Вплив гравітації на течію за тілом, що рухається вздовж вільної поверхні
2012 - 14(86) 2 -
61-69
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко
Про маневровість за курсом підводних суперкавітуючих апаратів
2011 - 13(85) 1 -
43-50
[RUS] Ю.М.Савченко, А.Н.Зверховский
Методика проведення експериментiв з високошвидкiсного руху iнерцiйних моделей у воді в режимі суперкавітації
2009 - 11(83) 4 -
69-75
[RUS] Ю.М.Савченко
Дослiдження суперкавiтацiйних течiй
2007 - 9(81) 2-3 -
150-158
[RUS] Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Глiсування циліндра по поверхнi суперкаверни
2007 - 9(81) 1 -
81-85
[RUS] Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Пристiнна суперкавітація на вертикальнiй стiнцi
2006 - 8(80) 4 -
53-59
[RUS] Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Метод розрахунку кавiтацiйної течії в вихоровому набiгаючому потоці
2005 - 7(79) 2 -
54-62
[RUS] Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Оцінка эфективності використання суперкавiтацiї на осесиметричних корпусах
2004 - 6(78) 4 -
78-83
[RUS] О.А.Бурага, I.Г.Нестерук, Ю.М.Савченко
Порiвняння опору тонких осесиметричних тiл при безвiдривному та суперкавiтацiйному режимах обтiкання
2002 - 4(76) 2 -
3-8
[UKR] Ю.М.Савченко
Моделювання суперкавітаційних процесів
2000 - 2(74) 3 -
75-86
[RUS] Ю.М.Савченко
Перспективи методів зниження гiдродинамiчного опору
1999 - 1(73) 4 -
42-50
[RUS] Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, С.І.Путілін
Нестацiонарні процеси при суперкавiтацiйному русi тiл
1999 - 1(73) 1 -
79-97