Г.Ю.Савченко, Ю.М.Савченко
Глісування циліндра у суперкаверні

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 3, (2013) с.79-84
Розглянуто три складові повної гідродинамічної сили при глісуванні циліндра по суперкаверні циліндрової форми -- це підіймальна гідродинамічна сила, сила тертя замитої частини корпусу і сила підтримки зануреної частини корпусу. Розрахунки виконувалися з врахуванням величини гідродинамічного бічного підпору, кута атаки, занурення задньої кромки і зазору між корпусом і каверною. Результати розрахунку порівняно з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
суперкаверна, циліндр, глісування
МОВА ТЕКСТУ: російська