О.А.Бурага, I.Г.Нестерук, Ю.М.Савченко
Порiвняння опору тонких осесиметричних тiл при безвiдривному та суперкавiтацiйному режимах обтiкання

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.3-8
Розрахованi об'ємнi коефiцiєнти опору тонких конусiв, якi обтiкаються у суперкавiтацiйному режимi. Каверна вважається частиною корисного об'єму i визначається за допомогою рiвняння першого наближення. Отримано аналiтичнi формули для об'ємних коефiцiєнтiв опору тертя та тиску. Розглянутi граничнi випадки довгих та коротких каверн. Порiвняння з коефiцiєнтами опору тонких осесиметричних тiл при безвiдривному режимi обтiкання показало, що для чисел кавiтацiї, менших 0.001, суперкавiтацiйний режим має переваги, але для бiльших значень числа кавiтацiї рiзниця в опорах може стати невеликою. Випадок коротких каверн є неприйнятним для мiнiмiзацiї опору.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська