Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Оцінка эфективності використання суперкавiтацiї на осесиметричних корпусах

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 4, (2004) с.78-83
На прикладi двох схем суперкавiтацiйного обтiкання - "конус-каверна" i "конус-каверна-конус" - зроблено розрахунки об'ємного коефiцiєнту опору для чисел кавiтацiї 0.01>s>0.1 i дiапазону напiвкутiв конусiв 1,5°>b>90°. Розрахунки показали, що для тонких конусiв (b>15°) уже при b≥4.5° опiр сил тертя перевищує опiр тиску. А найменшi коефiцiенти об'ємного опору досягають при зменшеннi s i використаннi конусiв з великими кутами b, близькими за формою до диску (b=90°).
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська