Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Задача про удар пластини об рідину з довільною формою вільної поверхні

Прикладна гідромеханіка, Том 15 (87) № 1, (2013) с.75-82
На прикладі удару пластинки об вільну поверхню рідини досліджується вплив форми і величин області, що зайнята рідиною, на величину приєднаної маси пластинки. Інтегральний метод годографа застосовано для розв'язання задачі про удар пластинки об нестисливу рідину нескінченної глибини, вільна поверхня якої має довільну форму. Одержано аналітичні вирази для комплексної швидкості, похідної комплексного потенціалу і функції, що відображає область параметра на фізичну площину течії. Гранична задача зводиться до системи двох інтегральних рівнянь, розв'язок якої отримано з використанням методу послідовних наближень. Представлено результати обчислень розподілення швидкості на вільній границі безпосередньо після удару і досліджено вплив форми вільної границі на значення приєдананої маси.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
удар об рідину, приєднана маса, комплексний потенціал, вільні межі, інтегральні рівняння
МОВА ТЕКСТУ: російська