Ю.Н.Савченко, Ю.А.Семенов
Вплив гравітації на течію за тілом, що рухається вздовж вільної поверхні

Прикладна гідромеханіка, Том 14 (86) № 2, (2012) с.61-69
Розглядається усталений двовимірний рух за тілом, частково зануреним у рідину, з формуванням хвиль на вільній поверхні вниз за течією. Рідина ідеальна и нестислива, течія безвихорова; вплив поверхневого натягу на вільній поверхні не враховується. Основна увага приділяється формуванню нелінійних хвиль за тілом і положенню точки відриву потоку від тіла. Формулювання задачі придатне для вивчення течій за кормовою і перед носовою частинами судна при його русі зі сталою швидкістю. Вдосконалений метод годографа використовується для виведення виразу комплексного потенціалу течії. Задача зводиться до системи двох інтегро-диференціальних рівнянь, з розв'язку яких визначаються функції модуля швидкості на вільній поверхні й кута дотичної до межі твердого тіла. Точка відриву потоку від тіла визначається за критерієм Бріллуена-Вілла. Представлено чисельні результати впливу гравітації на її положення й форми хвильової вільної поверхні в широкому діапазоні чисел Фруда.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
двовимірний рух рідини, хвилі на вільній поверхні, метод годографа, точка відриву
МОВА ТЕКСТУ: російська