Ю.М.Савченко
Дослiдження суперкавiтацiйних течiй

Прикладна гідромеханіка, Том 9 (81) № 2-3, (2007) с.150-158
Розглядається пристiнна суперкавiтацiя на плоскiй стiнцi i суперкавiтацiя на тiлах обертання. Приведено результати теоретичних i експериментальних дослiджень для використання суперкавiтацiйних течiй на корпусах об'єктiв, що рухаються, з метою зниження гiдродинамiчного опору i пiдвищення швидкостi. Запропоновано простi розрахунковi формули i комп'ютернi програми для оцiнки одержаного ефекту i енергозатрат для забезпечення суперкавiтацiйного режиму обтiкання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська