Ю.М.Савченко, B.М.Семененко
Рух суперкавiтуючого апарата на пiдводнiй дiлянцi розгону

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 4, (2015) с.36-42
Проведено аналiз процесу розгону пiдводних суперкавiтуючих апаратiв вiд малої початкової швидкостi до виходу на маршевий суперкавiтацiйний режим обтiкання. Метод дослiдження – комп’ютерне моделювання динамiки суперкавiтуючих апаратiв. Показано, що суперкавiтуючi апарати при розгонi мають "горб опору" , який можливо подолати за допомогою маршевого рушiя зi сталою тягою тiльки при наявностi iнтенсивного пiддуву газу в каверну с метою прискорення її розвитку. Розглянуто режим розгону шляхом застосування стартового прискорювача i одночасного пiдвищеного вдуву газу в зростаючу каверну. Для конкретної розрахункової моделi визначено минимальнi i оптимальнi значення тяги стартового рушiя i пiддуву газу на пiдводнiй дiлянцi розгону.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
суперкавiтуючий апарат, розгiн, вентильована каверна
МОВА ТЕКСТУ: російська