Ю.М.Савченко, В.М.Семененко
Про маневровість за курсом підводних суперкавітуючих апаратів

Прикладна гідромеханіка, Том 13 (85) № 1, (2011) с.43-50
Досліджується боковий рух підводних суперкавітуючих апаратів, який розглядається як збурення стаціонарного подовжнього руху. Метод дослідження - комп'ютерне моделювання динаміки саморушного суперкавітуючого апарату з використанням апроксимаційної моделі нестаціонарної суперкаверни Г.В.Логвиновича. Дано порівняльний аналіз ефективності застосування трьох способів управління для маневрування суперкавітуючого апарата за курсом: поворотного дискового кавітатора, який має дві ступені свободи, відхилення вектора тяги рушія і управління типу "bank-to-turn".
КЛЮЧОВI СЛОВА:
комп'ютерне моделювання, підводні суперкавітуючi апарати, нестаціонарнa суперкавернa Г.В.Логвиновича
МОВА ТЕКСТУ: російська