Ю.Н.Савченко, Ю.Д.Власенко, Г.Ю.Савченко
Вплив кута атаки плоского эліптичного кавитатора на параметри штучної суперкаверни

Прикладна гідромеханіка, Том 16 (88) № 4, (2014) с.39-45
Викладаються результати експериментального дослідження зміни вертикального розміру мідельового перерізу суперкаверни, вертикального зсуву хвостової частини каверни і коефіцієнта виносу газу з штучної суперкаверни при зміні кута нахилу плоского еліптичного кавітатора в діапазоні δ=± 30°. У експериментах величина горизонтальної осі еліптичного кавітатора була сталою P1=21.5 мм, а величина вертикальної осі змінювалася згідно із законом D2=D1cos-1δ відповідно до встановленого кута нахилу кавітатора δ=±5°; ±10°; ±20°; ±30°. Отримані результати порівнювалися звідомими теоретичними залежностями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
кавітатор, каверна, обтікання
МОВА ТЕКСТУ: російська