Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, С.І.Путілін
Нестацiонарні процеси при суперкавiтацiйному русi тiл

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.79-97
Наведенi результати експериментальних дослiджень та комп'ютерного моделювання нестацiонарних процесiв при суперкавiтацiйному русi тiл у водi. Використовується математична модель, яка грунтується на принципi незалежностi розширення каверни Г.В.Логвиновича. Результати розрахунку порiвнюються з експериментальными кiнограмами. Розроблено метод наближеного розрахунку сил i моментiв, якi дiють на модель при взаємодiї з внутрiшньою поверхнею каверни. Дається теоретичний аналiз стiйкостi руху суперкавiтуючих моделей.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська