Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов, О.І.Наумова
Ударна взаємодія рідини з проникною поверхнею

Прикладна гідромеханіка, Том 17 (89) № 1, (2015) с.71-82
В статті досліджується ударна гідродинамічна взаємодія рідини і твердої перфорованої або пористої поверхні тіла. Рідина у формі клина вважається ідеальною і нестисливою, гравітація і поверхневий натяг не враховуються. Форма тіла також предсталяє собою клин з кутом, що змінюється від 0 до 180 градусів. Це включає розгляд удара рідини по плоскій перфорованій стінці як окремий випадок. Розглядається автомодельна постановка задачі, що відповідає початковій стадії взаємодії тіла і рідини. Застосовується інтегральный метод годографа для розв'язання повністю нелінійної постановки задачі. Метод дозволяє знайти вираз комплексної швидкості, похідної комплексного потенціала і функцію конформного відображення першого квадранта на область течії у фізичній площині. Початкова крайова задача для функції комплексного потенціала зведена до системи інтегральних рівнянь для знаходждення величини і напрямку швидкості рідини на межі всієї області течії. Вплив ступеню проникності твердої поверхні на конфігурацію вільних меж, зниження тиску на твердій поверхні досліджено детально шляхом представлення чисельних результатів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
удар рідини, проникна поверхня, автомодельна течія
МОВА ТЕКСТУ: російська