Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Пристiнна суперкавітація на вертикальнiй стiнцi

Прикладна гідромеханіка, Том 8 (80) № 4, (2006) с.53-59
Експериментально дослiджуються параметри суперкаверни за плоским кавiтатором на вертикальнiй плоскiй стiнцi. Наводяться залежностi довжини суперкаверни вiд числа кавiтацiї. Отриманi результати порiвнюються з теоретичними розрахунками i параметрами суперкаверни в необмеженому потоцi. Показано вплив пограничного шару на розмiри пристiнних суперкаверн.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська