Ю.М.Савченко, В.М.Семененко, Г.Ю.Савченко
Особливості маневрування при суперкавітаційному обтіканні

Прикладна гідромеханіка, Том 18 (90) № 1, (2016) с.79-82
На прикладi моделi тiла обертання з дисковим кавiтатором розглядаються деформацii суперкаверни, викликанi рухом на циркуляцiї за курсом i нахилом кавiтатора. Оцiнюються допустимi кути перекладки кавiтатора як органа управлiння i мiнiмальний радiус повороту суперкавiтуючого апарата, при яких немає додаткового замиву корпусу границею суперкаверни. Наведено результати комп’ютерного моделювання просторового руху суперкавiтуючого апарата на циркуляцiї за курсом.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
суперкавiтуючий апарат, маневрування, циркуляцiя
МОВА ТЕКСТУ: російська