Ю.М.Савченко
Перспективи методів зниження гiдродинамiчного опору

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 4, (1999) с.42-50
Приведено стислий огляд деяких публiкацiй по дослiдженню зниження гiдродинамiчного опору, яке було розпочато в СРСР i одержало подальший розвиток в країнах СНД. Розглянутi методи впливу на пограничний шар, використання МГД - ефектiв, зниження хвильового опору i опору форми. Проведено аналiз можливих шляхiв подальшого розвитку методiв зниження гiдродинамiчного опору та їх можливе застосування на транспортних засобах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська