Ю.М.Савченко, А.Н.Зверховский
Методика проведення експериментiв з високошвидкiсного руху iнерцiйних моделей у воді в режимі суперкавітації

Прикладна гідромеханіка, Том 11 (83) № 4, (2009) с.69-75
Розглянутi дiапазони швидкостей, при яких можливе використання парової суперкавiтацiї на рiзних глибинах. Обгрунтованi основнi напрямки збiльшення дальностi ходу iнерцiйних моделей. Приведена методика проведення експериментiв з високошвидкiсного руху iнерцiйних моделей i деякi результати таких експериментiв, у тому числi i реєстрування надзвукового руху у водi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська