Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Крижановський В.В.
Рік Том С.
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Деякі можливості підвищення ефективності спектрально-часового аналізу низькочастотних тонів акустичних кардіосигналів
2013-2014 - 16 1 -
33-46
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Модельне дослідження ефективності використання АР-оцінювання кутових спектрів для визначення області локалізації обмежених джерел у малорозмірних об'єктах
2013-2014 - 16 4 -
17-32
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Дослідження ефективності неінвазивного оцінювання швидкості звуку в обмежених об’єктах з неоднорідностями при лінеаризації даних про фазові затримки
2012 - 15 2 -
48-65
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Дослідження ефективності використання авторегресійного спектрального оцінювання кутових спектрів акустичних полів для неінвазивного виявлення артефактів у обмежених об’єктах
2012 - 15 3 -
29-44
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Потенційна ефективність неінвазивного оцінювання акустичних параметрів артефактів тканин респіраторного тракту
2010 - 13 1 -
44-62
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Адаптивне виявлення й візуалізація локальних змін акустичних характеристик об’єктів
2009 - 12 1 -
43-63
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Адаптивна обробка сигналів дихання за умов обмеженої апріорної інформації
2008 - 11 1 -
32-50
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.), В.А.Чернець
Експериментальна оцінка ефективності дихотомії звуків дихання в умовах часткової апріорної невизначеності
2007 - 10 1 -
39-53
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Оцінювання ефективності виявлення неоднорідності стінки скінченного кусочно-однорідного циліндра
2005 - 8 1-2 -
69-84
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Кріжановський, В.В.Кріжановський (мол.)
Модельні оцінки потенціальної ефективності виявлення коаксіальних неоднорідностей всередині стінки скінченної циліндричної труби
2004 - 7 2 -
42-54
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Рангові респіросонограми шумів дихання
2003 - 6 2 -
34-42
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Структура та можливості програмного забезпечення для комп’ютерної системи реєстрації, аналізу та класифікації звуків дихання
2003 - 6 4 -
33-45
[RUS] В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Алгоритми адаптивної і рангової класифікації шумів дихання
2002 - 5 3 -
19-27
[RUS] В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Звукове поле в кусочно-однорідному кінцевому циліндрі, що збурюється осесиметричним випадковим навантаженням на межі
2001 - 4 4 -
36-50
[RUS] І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Шуми дихання людини: об'єктивізація аускультативних ознак
1999 - 2 3 -
11-32
[RUS] І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Зміна акустичних характеристик шумів дихання пневмонійних хворих у процесі одужання
1999 - 2 4 -
3-12
[RUS] В.В.Крижановський
Статистична оцінка акустичних параметрів респіраторного тракту людини
1998 - 1 1 -
40-51
[RUS] І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Можливості і перспективи діагностики легеневих патологій за допомогою комп'ютерної реєстрацiї і обробки дихальних шумів
1998 - 1 2 -
21-33
[RUS] В.В.Крижановський
Модельні дослідження спектрально-кореляційних характеристик шумів дихання у респіраторному тракті людини
1998 - 1 4 -
33-46