В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Структура та можливості програмного забезпечення для комп’ютерної системи реєстрації, аналізу та класифікації звуків дихання

Акустичний вісник, Том 6 № 4, (2003) с.33-45
Представлено опис програмного пакету для реєстрації, експрес-аналізу, класифікації й формування бази даних звукових сигналів дихання. Визначено структуру інтерфейсу і функції програмних модулів. Наведено опис основних екранних форм вікон для настроювання програмних модулів і візуалізації результатів обробки. Описано ряд оригінальних процедур введення й обробки даних. Відзначено можливість роботи програми з файлами різних форматів, включаючи їхнє конвертування. Показано, що пакет забезпечує програмний зв'язок сформованої бази даних з електронними медичними картками пацієнтів бази даних поліклініки, створюваними в середовищі безкоштовно розповсюджуваного програмного забезпечення TherDep4s.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
програмне забезпечення, комп'ютерний аналiз, звуки дихання, iнтерфейс, електронна медична картка
МОВА ТЕКСТУ: російська