В.В.Крижановський
Модельні дослідження спектрально-кореляційних характеристик шумів дихання у респіраторному тракті людини

Акустичний вісник, Том 1 № 4, (1998) с.33-46
Виконані модельні дослідження спектрально-кореляційних характеристик шумів дихання у респіраторному тракті людини. Дослідження проведені з використанням методів статистичного моделювання. На основі запропонованої у роботі акустичної моделі респіраторного тракту отримані оцінки ряду важливих для комп'ютерної діагностики захворювань легень спектрально-кореляційних характеристик шумів дихання. Відзначається важливість спільної кореляційної обробки даних, які реєструються на шиї та грудній клітці. Показано, що результати такої обробки істотно залежать від ступеня корельованості джерел шумів дихання, а також від розмірів і місця розташування області, де вони зосереджені. Визначено ряд ознак, які характеризують ступінь корельованості джерел шуму і їхнє місце розташування. Проведене порівняння отриманих оцінок спектрально-кореляційних характеристик з експериментальними даними. Результати порівняння показали, що модельні й експериментальні оцінки добре узгоджуються у випадку прийняття гіпотези про некорельованість джерел шумів дихання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
шуми дихання, спектрально-кореляцiйнi характеристики
МОВА ТЕКСТУ: російська