І.В.Вовк, С.Л.Дахнов, В.В.Крижановський, В.Н.Олійник
Зміна акустичних характеристик шумів дихання пневмонійних хворих у процесі одужання

Акустичний вісник, Том 2 № 4, (1999) с.3-12
За допомогою адаптивного і спектрально-часового методів досліджено зміну акустичних характеристик шумів дихання пневмонійних хворих у процесі їх одужання. Показана висока ефективність обох методів з точки зору одержання інформації про поточні зміни тяжкості захворювання та його локалізації. Встановлено, що адаптивний метод дозволяє одержати оцінку загального стану респіраторного тракту обстежуваного, а спектрально-часовий метод - оцінювати динаміку практично всіх основних та додаткових рис шумів дихання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
шуми дихання, акустичнi характеристики, адаптивна класифiкацiя, спектрально-часовий метод, динамiка одужання
МОВА ТЕКСТУ: російська