В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Адаптивна обробка сигналів дихання за умов обмеженої апріорної інформації

Акустичний вiсник, Том 11 № 1, (2008) с.32-50
У рамках статистичного підходу розглянуто задачу синтезу адаптивного алгоритму виявлення й класифікації звуків дихання у складних умовах дії перешкод. Для оцінки характеристик перешкод використано навчальну вибірку даних. Проаналізовано варіанти раціонального формування навчальної вибірки фонової перешкоди на базі записів, які містять ділянки з паузами дихання. Визначено достатню статистику адаптивного детектора звуків дихання і виконано аналіз її структури. Показано, що препроцесорна обробка звуків дихання адаптивним фільтром синтезованого детектора дозволяє використати традиційні методи оцінки інформативної смуги частот, а також ряду інших параметрів, важливих для класифікації сигналів. Запропоновано процедуру адаптивної ієрархічної класифікації звуків дихання. Представлено результати експериментальної перевірки ефективності адаптивного виявлення типових вузько- і широкосмугових звуків дихання. Проведено експериментальну оцінку ефективності використання процедури адаптивної класифікації для розділення респіраторних сигналів на класи звуків, які характеризують норму й патологію органів дихання. Запропоновані схеми ієрархічної класифікації основних і додаткових звуків дихання.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
звуки дихання, виявлення сигналу, перешкоди, адаптивний алгоритм, ієрархічна класифікація
МОВА ТЕКСТУ: російська