В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Модельне дослідження ефективності використання АР-оцінювання кутових спектрів для визначення області локалізації обмежених джерел у малорозмірних об'єктах

Акустичний вісник, Том 16 № 4, (2013-2014) с.17-32
Досліджені особливості структури кутових спектрів акустичної потужності поля обмежених джерел у малорозмірних об'єктах, порівнянних з довжиною хвилі. Вивчено можливість використання цієї інформації для визначення області локалізації джерел. Задачу розв'язано на основі розробленої процедури авторегресійного оцінювання кутових спектрів потужності. За інформативну характеристику правили дані про взаємну спектральну щільність потужності сигналів, які реєструвались у просторово рознесених точках на поверхні об'єкта. Числовий аналіз виконано для моделі об'єкта у вигляді скінченної циліндричної труби. Розглянуто поверхневі й об'ємні джерела, визначено структуру акустичного поля. Досліджено два варіанти розташування двохелементної антени на поверхні труби та відповідні схеми переміщення антени по її поверхні. Представлені структури рельєфів авторегресійних оцінок кутових спектрів потужності джерел для різних варіантів їхнього розташування уздовж осі труби. Показано, що на основі аналізу цих структур можна оцінити область локалізації джерел. Визначено чинники, які впливають на точність цієї процедури. Досліджено можливість оцінювання глибини розташування джерела й визначені найбільш ефективні схеми вимірювань.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
авторегресійне оцінювання, акустичне джерело, просторова локалізація, антена, кутовий спектр, спектральна щільність потужності
МОВА ТЕКСТУ: російська