В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.), В.А.Чернець
Експериментальна оцінка ефективності дихотомії звуків дихання в умовах часткової апріорної невизначеності

Акустичний вiсник, Том 10 № 1, (2007) с.39-53
Розглянуто задачу дихотомії звуків дихання на норму та патологію за даними їхньої спектральної щільності потужності в умовах обмеженої апріорної інформації. Сформульовані основні принципи системного підходу та визначені ефективні класифікаційні ознаки для розв'язання цієї задачі. Запропоновані узгоджені з заданими ознаками алгоритми класифікації та визначені їхні інформативні характеристики. Визначено адаптивну байєсівську процедуру настроювання алгоритмів класифікації у відповідному інформаційному просторі ознак. Запропоновано процедуру виділення інформативної смуги частот звуків дихання за паузами. Визначено її характеристики, важливі для розв'язання задачі дихотомії. Проведено експериментальну перевірку ефективності процедур класифікації та виконано аналіз одержаних результатів. Показано можливість підвищення ефективності дихотомії за рахунок сумісного використання результатів роботи різних алгоритмів.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
звуки дихання, діагностика захворювань, інформативна ознака, імовірнісні алгоритми, адаптивна класифікація, рангова класифікація
МОВА ТЕКСТУ: російська